TTM Trgovina d.o.o. | Centar ograda +385 (51) 648-011

info@ttm.hr

Metalni sanduci od lima
Sanduci mogu biti u potpunosti zatvoreni, sa punim vratima ili vratima sa mrežom na dužoj ili kraćoj stranici. Za izradu su korišteni perforirani limovi. Praktični su za skladištenje teških stvari.
Limeni sanduk CL/1

CL/1

Limeni sanduk CL/1bottom

CL/1bottom

Limeni sanduk CL/1L

CL/1L

Limeni sanduk CL1 steel sheeting doors

CL/1 steel sheeting doors


Limeni sanduk CL/1L netting door

CL/1L netting door

Limeni sanduk CL/1L without skids

CL/1L without skids

Limeni sanduk CL/1L steel sheeting doors without skids

CL/1L steel sheeting doors without skids

Limeni sanduk CL/1 netting door without skids

CL/1 netting door wihout skids


Limeni sanduk CL/2

CL/2

Limeni sanduk CL/3 with opening

CL/3 with opening

Limeni sanduk CL/3 with opening and skids

CL/3 with opening and skids

Limeni sanduk CL/3S with standard size opening

CL/3S with standard size opening


Limeni sanduk CL/4 skids on short sides

CL/4 skids on short sides

Limeni sanduk CL/4

CL/4

Limeni sanduk CL/4 skids on long sides

CL/4 skids on long sides

Limeni sanduk CL/5

CL/5


Limeni sanduk CL/5 with low wall

CL/5 with low wall

Limeni sanduk CL/7 new generation TTM

CL/7 new generation

Limeni sanduk CL-1/8

CL-1/8

Limeni sanduk CL-1/4

CL-1/4